Publications

1961. Suetens, W., J. van den Steen, J.P. Vande Weghe, J. Van Impe en H. Wille : De avifauna van de Braekmanpolder. De Giervalk-Le Gerfaut 51(2): 64-113.

1962. Van Impe J. : De Steppenkievit Chettusia gregaria (Pallas) in de streek van Gent. First record of Sociable Lapwing Chettusia gregaria (Pallas) in Belgium. De Giervalk-Le Gerfaut 52(4) : 563-567 (Résumé).

1962. Van Impe J. : Grote Gele Kwikstaart broedde in 1962 in Zeeuws-Vlaanderen. First breeding record of Motacilla cinerea in Zeeuws Flanders. Het Vogeljaar 10 : 417.

1962. Van Impe J., M. Helderweirt : Nieuwe gegevens over Langerbrugge. Wielewaal 28(12) : 321-326.


1963. Van Impe J. : Mogelijke waarneming van de Siberische Gestreepte Strandloper Calidris acuminata (Horsfield) te Langerbrugge. Possible record of Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata Horsfield at Langerbrugge. De Giervalk-Le Gerfaut 53 (1) : 40-44 (Résumé).

1963. Van Impe J. : Passage d’Eiders Somateria mollissima au cap Gris-Nez. Alauda 31(1) : 61.


1964. Vande Weghe J.P., J. Van Impe : Observations ornithologiques au Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais). Alauda 32(2) : 143-146.

1964. Van Impe J. : Quelques notes de Bretagne. Alauda 32(2) : 146.


1964. Vande Weghe J.P., J. Van Impe : Trekwaarnemingen aan de Belgische kust, najaar 1963. Migration of seabirds along the Belgian coast, autumn 1963, with a first record of Sooty Shearwater Puffineus griseus in Belgium. De Giervalk- Le Gerfaut 54(3) : 362-375 (Résumé).

1964. Van Impe J., J.P. Vande Weghe : Waarneming van een Vorkstaartmeeuw, Xema sabini (Sabine), te Zeebrugge. Record of Xema sabini in Zeebrugge. De Giervalk-Le Gerfaut 54(1/2) : 170-171.


1965. Van Impe J., J.P. Vande Weghe : Waarneming van een Vorkstaartmeeuw, Xema sabini (Sabine), te Zeebrugge. Record of Xema sabini in Zeebrugge. De Giervalk-Le Gerfaut 55(1) : 100-101.


1965. Van Impe J. : Een Roodpootvalk, Falco vespertinus, te Langerbrugge-Gent. Record of Falco vespertinus in Langerbrugge-Ghent. De Giervalk-Le Gerfaut 55(2) : 230-231.


1965. Van Impe J. : Nieuwe waarnemingen van de Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus te Zeebrugge. New records of Larus melanocephalus in Zeebrugge. De Giervalk-Le Gerfaut 55(2) : 231.


1966. Van Impe J. : De weinig bekende Donaudelta. The little-known Danube delta. Wielewaal 32(3) : 65-69 en 32(4) : 98-104.


1966. Van Impe J. : Populatiestudie over de Kolgans (Anser a. albifrons) in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de winterperioden 1964-65 en 1965-66. On the population structure of the White-fronted Goose (Anser a. albifrons) in Zeeuws Flanders, winters 1964-65 and 1965-66. Wielewaal 32(12) : 333-337.


1966. Van Impe J. : Note sur la migration d’automne de Larus minutus sur la côte belge. On the autumn migration of Larus minutus along the Belgian coast. Alauda 34(1) : 63-65.

1966. Van Impe J., Helderweirt M. : Waarneming van een Steppenvorkstaartplevier (Glareola nordmanni) nabij Axel. Third record of Glareola nordmanni in The Netherlands. Limosa 39(1/3) : 142-143.

1966. Devos A., J. Van Impe, N. Viaene, L. Spanoghe : Experimentele infecties met Salmonella pullorum en S. typhimurium. Contactbesmetting, kiemuitscheiding, serologische reacties en kiemlocalisaties bij kuikens en duiven. Experimental infections with Salmonella pullorum and S. typhimurium. Experiments on contact infection, excretion of bacteria, serological reaction and localisations of Salmonella in chicks and pigeons. Vlaams Diergeneesk. Tijdschrift. 35(6) : 276-284

1966. Devos A., J. Van Impe, N. Viaene, L. Spanoghe : Salmonella Eimsbuettel bij een Grijze Roodstaartpapegaai. (Psittacus erithacus). Salmonella Eimsbuettel isolated from an Congo african gray parrot. Vlaams Diergeneesk. Tijdschrift. 36(3) : 169-174

1967. (met de Commissie voor de Belgische Avifauna, 19 leden): Avifauna van België. Lijst van de in België waargenomen vogelsoorten en hun geografische vormen. De Giervalk 57(3/4) : 273-363.
(avec la Commission pour l’Avifaune de Belgique, 19 membres): Avifaune de Belgique. Liste des espèces d’oiseaux observés en Belgique et leurs formes géographiques. Le Gerfaut 57 (3/4) : 365-465.


1968. Van Impe J. : Neue Angaben über die Rumänische Ornithofauna. New records for the Romanian ornithofauna. De Giervalk-Le Gerfaut 58 (1/2) : 139-147 (Résumé).

1968. Van Impe J. : Een paar Zilvermeeuwen (Larus argentatus) broedend op een knotwilg. A pair of Herring Gulls (Larus argentatus) breeding in a headed willow. Limosa 41(1/2) : 62-63.

1969. Van Impe J., van den Steen J. : Eerste waarnemingen en overwinteringsgevallen van de Waterpieper in Zeeuws-Vlaanderen. First observations and winter records of the Water Pipit Anthus s. spinoletta in Zeeuws Flanders. Wielewaal 35(4) : 104-106.

1969. Van Impe J. : Concentration énorme de Podiceps nigricollis Brehm en Dobroudja-Roumanie. Very large concentration of Podiceps nigricollis Brehm in Dobrogea (Romania). Alauda 37(1) : 77-79.

1969. Van Impe J. : Sur la migration d’automne de Larus minutus Pallas dans le sud-est de la Roumanie. On the autumn migration of the Little Gull Larus minutus Pallas in south east Romania. Alauda 37(1) : 79-80.

1969. Van Impe J. : Passage régulier de Puffinus p. yelkouan (Acerbi) et de Stercorarius pomarinus (Temm.) le long de la côte roumaine. On the regular migration of Puffinus p. yelkouan (Acerbi) and of Stercorarius pomarinus (Temm.) along the Romanian coast. Alauda 37(1) : 163-164.

1970. (met de leden van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecommité, Nederlandstalige afdeling) : Eerste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. Jaar 1967. Wielewaal 36(3) : 66-77.

1970. (met de leden van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité, Nederlandstalige afdeling) : Tweede rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. Jaar 1968. Wielewaal 36(10) : 287-296.

1970. Van Impe J. : Het voorkomen van een gele oogring bij Kolganzen Anser a. albifrons Scopoli. On the occurrence of a yellow eyering in White-fronted Geese Anser a. albifrons Scopoli. De Giervalk-Le Gerfaut 60(2) : 224-226.

1970. Van Impe J. : Waarneming van een Kleine Burgemeester Larus glaucoides (Meyer) te Oordenen. Record of the Iceland Gull Larus glaucoides (Meyer) near Oorderen. De Giervalk-Le Gerfaut 60(2) : 227-228 (Résumé).


1970. Van Impe J. : Migration d’automne des Laro-Limicoles en Dobroudja maritime du sud (Roumanie). Fall migration of Laridae and Limicolae in the southern part of the Dobrogea (Romania). Le Gerfaut-De Giervalk 60 (3/4) : 239-277 (Résumé).

1971. (met de leden van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecommité, Nederlandstalige afdeling): Derde rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. Jaren 1969 en 1970 (deel 1). Wielewaal 37(6) : 161-172.

1971. Van Impe J. : Notes ornithologiques de la région de l'Aragon, juin 1967 et juillet-août 1970. Ornithological data of the Aragon area (North Spain) June 1967 and July-August 1970. With records of Sylvia sarda and Hippolais pallida. Ardeola 15 : 82-85.

1971. Van Impe J. : Een Sushkins Gans Anser neglectus nabij de Groote Peel. A Sushkin’s Goose Anser neglectus near de Groote Peel (The Netherlands). Limosa 44(3/4) : 102-104.

1972. Van Impe J. : Nouvelles données sur l’avifaune de Roumanie. New data on the birds of Romania. Alauda 40(1) : 53-55.

1973. Van Impe J. : Bepaling in het veld van leeftijdsklassen bij de Rietgans Anser fabalis. Field determination of age classes in the Bean Goose Anser fabalis. Limosa 46(3/4) : 192-198.

1973. Van Impe J. : Laatste Europese Purperkoeten in Andalusië vragen om bescherming. The last Purple Gallinules Porphyrio p.porphyrio in Andalucia urgently need protection. Het Vogeljaar 21(6) : 534.


1973. Van Impe J. : Een inventarisatie van de broedende steltlopers in Zeeuws-Vlaanderen (1966-‘68) en in Oost Zeeuws- Vlaanderen (1971). De Steltkluut, Uitgave Vogelwacht Oost Zeeuws-Vlaanderen 3(6) : 41-44.

1974. Van Impe J. : Terek Ruiter (Tringa terek) ook in België. First record of Terek Sandpiper (Tringa terek) in Belgium. Wielewaal 40(6) : 186-188.

1975. Van Impe J. : Sur les mouvements du Puffin yelkouan Puffinus p. yelkouan en Mer Noire. On the movements of the Levantine Shearwater Puffinus p. yelkouan in the Black Sea. Alauda 43(2) : 185-187.

1975. Van Impe J. : Sur la redécouverte de l’Oie de Buturlin Anser “carneirostris” Buturlin. On the rediscovery of Anser “carneirostris” Buturlin. Alauda 43(1) : 71-74.

1975. Van Impe J. : Premières notifications du Traquet isabelle Oenanthe isabellina en Roumanie. First breeding of the Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina in Romania. Alauda 43(2) : 187-188.

1976. Van Impe J. : Botulisme bij watervogels in België. Waterfowl botulism in Belgium. Wielewaal 42(3) : 65-69.

1976. Van Impe J. : Waarnemingen van Europese Kolganzen Anser a. albifrons met een oranjekleurige snavel. Records of White-fronted geese Anser a. albifrons with an orange bill colour. Limosa 49 : 211-212.

1977. Van Impe J. : Overzomering van Kleine Strandlopers Calidris minuta in het Belgische-Nederlandse grensgebied. Summer records of Little Stints Calidris minuta in the frontier area between Belgium and The Netherlands. De Giervalk-Le Gerfaut 67(4) : 461-462.

1977. Van Impe J. : Een vaste pleisterplaats van de Grauwe Gans (Anser anser) te Zandvliet. A permanent resting place of Anser anser in Zandvliet. Wielewaal 43(2) : 33-37.


1977. Van Impe J. : L’avifaune estivale du complexe lagunaire Razelm Sinoie (Roumanie). The summer avifauna of the Razim-Sinoie lagoons (Romania). Alauda 45(1) : 17-52.

1977. Van Impe J. : Etude de 50 souches d'Aeromonas hydrophila isol´┐Żes de poissons. Study of 50 strains of Aeromonas hydrophila isolated from fishes. Ann. Biol. Clin. 35: 329-337.

1978. Van Impe J. : Mediterranean Gull dropping bivalves. Brit. Birds 71 : 128-129.

1978. Van Impe J. : La rupture de la cohésion familiale chez l’Oie rieuse Anser albifrons albifrons dans les quartiers d’hivernage. On the breaking-up of the family cohesion in Anser a. albifrons in the winterquarters. Le Gerfaut-De Giervalk 68(4) : 651-679.

1978. Van Impe J. : Ruitrek en slagpenrui bij de Tafeleend (Aythya ferina) in de streek van Antwerpen. Moult migration and moult of the Pochard (Aythya ferina) in the region of Antwerp. De Giervalk- Le Gerfaut 68(4) : 693-698 (Résumé).

1979. Van Impe J. : De toekomstige industrieterreinen van Antwerpen-Linkeroever en hun betekenis voor de Belgische avifauna. The planned industrial areas on the left bank of the river Sheldt near Antwerp and their importance for the Belgian avifauna. Veldornitologish Tijdschr. 2(1) : 2-15.

1979. Van Impe J. : De schorren en slikken van Zandvliet en Lillo. Natuurreservaten 6 : 4-7.

1980. Van Impe J. : Etude de deux populations de l’Oie des moissons Anser fabalis. A study of two populations of the Bean Goose Anser fabalis. Alauda 48(1) : 1-20.

1980. Van Impe J. : Ecologie et éthologie des Oies des moissons Anser fabalis fabalis et Anser fabalis rossicus. On the eco-ethology of the Bean Geese Anser f. fabalis and A.f. rossicus. Le Gerfaut-De Giervalk 70(4) : 499-558.

1980. Van Impe J., De Ridder J. : De Grote Franjepoot (Phalaropus tricolor), voor de tweede maal in België. Second record in Belgium of the Wilson’s Phalarope (Phalaropus tricolor). Veldornithologisch Tijdschr. 3(4) : 143-148.

1981. Van Impe J. : Sur la cladogenèse et l’évolution d’Anser fabalis fabalis et d’Anser fabalis rossicus. On the cladogenesis and the evolution of Anser fabalis fabalis and Anser fabalis rossicus. Le Gerfaut-De Giervalk 71(2) : 163-174.


1981. Van Impe J. : Dynamique des populations Anser fabalis fabalis et Anser fabalis rossicus. On the population dynamics of Anser fabalis fabalis and Anser fabalis rossicus. Le Gerfaut-De Giervalk 71(3) : 399-414.

1981. Van Impe J. : Note concernant les effectifs du Puffin cendré (Calonectris diomedea) aux îles Açores. Data on the occurrence of Cory’s shearwater (Calonectris diomedea) in the Azores Archipelago. Alauda 49(4) : 307.

1981. Van Impe J. : Het toenemend avifaunistisch belang van de slikken en de schorren van Zandvliet en Lillo. Veldornitologisch Tijdschr. 4(3) : 83-93.

1982. Van Impe J. : Enkele bijzondere waarnemingen op de spuitvelden van Antwerpen Linkeroever 1980 en 1981. Veldornitologisch Tijdschr.5(1) : 35-36.


1982. Van Impe J. : Het voorkomen van de Dwerggans (Anser erythropus) in het zuiden van de provincie Zeeland. On the occurrence of the Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) in southern Zeeland. Veldornitol. Tijdschr. 5(4) : 130-140.

1982. Van Impe J. : Het mogelijk voorkomen van Numenius arquata orientalis in België en in Nederland. Possible occurrence of Numenius arquata orientalis in Belgium and in The Netherlands. De Giervalk-Le Gerfaut 72(3) : 337-340 (Résumé).

1983. Van Impe J., Bulteel G. : De Bonte Strandloper Calidris alpina schinzii een nieuwe broedvogel voor België. First breeding of the Dunlin Calidris alpina schinzii in Belgium. Wielewaal 49(7) : 333-337.

1983. Van Impe J. : Aardappel-eten bij Bergeenden (Tadorna tadorna). Potato-eating in Shelducks (Tadorna tadorna) in the province of Zeeland (The Netherlands). Veldornitol. Tijdschr. 6(4) : 180-181.

1983. Van Impe J. : De toename van de Tafeleend (Aythya ferina), de Kuifeend (A. fuligula) en de Krakeend (Anas strepera) als een indikator van een gewijzigde waterkwaliteit in België. Increasing breeding of Pochard Aythya ferina , Tufted Duck A. fuligula and Gadwall Anas strepera as an indicator of the waterquality in Belgium. De Giervalk-Le Gerfaut 73(4) : 433-448. (Résumé).

1984. Van Impe J. : Baltsende Dwergmeeuwen Larus minutus te Antwerpen-Linkeroever. Displaying Little Gulls Larus minutus on the left bank of the river Scheldt in Belgium. Veldornitol. Tijdschr. 7(1) : 41-44.

1984. Van Impe J. : Een overzomering van de Kuifduiker (Podiceps auritus) in België. First summer records of the Slavonian Grebe (Podiceps auritus) in Belgium. Veldornitol. Tijdschr. 7(3) : 138-141.

1984. Van Impe J. : De Bonte Strandloper (Calidris alpina schinzii) broedt voor het derde opeenvolgende jaar suksesvol in België Third successful breeding record of Calidris alpina schinzii in Belgium. Veldornitol. Tijdschr. 7(3) : 141-142.

1984. Van Impe J. : Sex-ratio’s van Anatini in enkele overwinteringsgebieden van Noord-België en Zuidwest-Nederland. On the sex ratio of Anatini in their winterquarters in the north of Belgium and the southwestern part of The Netherlands. De Giervalk-Le Gerfaut 74(2) : 189-204. (Résumé).

1985. Van Impe J. : Contribution à la mue des rémiges chez la Nette à huppe rousse Netta rufina (Pallas) en Espagne du nord. On the wingmoult of the Red-crested Pochard Netta rufina (Pallas) in northern Spain. Alauda 53(1) : 1-10.

1985. Van Impe J. : Estuarine pollution as a probable cause of increase of estuarine birds. Mar. Poll. Bull. 16(7) : 271-276.

1985. Van Impe J. : Doortrekkende watervogels aan de Schelde ten noorden van Antwerpen, honderd jaar geleden en thans: een ekologische evaluatie. Migrating waterbirds along the river Scheldt in the north of Antwerp, a century ago and present status: an ecological evaluation. De Giervalk-Le Gerfaut 75(1) : 105-123 (Résumé).

1985. Van Impe J. : Wanneer verlaat de Rotgans (Branta b. bernicla) de Zeeuwse winterkwartieren? On the departure of the Dark-bellied Brent Goose Branta b. bernicla from the winterquarters in Zeeland. Veldornitol. Tijdschr. 8 : 88-90.

1985. Van Impe J. : On records of pink-legged Herring Gulls Larus argentatus subsp. in Central Europe and the Balkans. Bull. Brit. Orn. Cl. 105(4) : 122-124.

1986. Van Impe J. : Waarneming van een Gele Kwikstaart (Motacilla flava) met de kenmerken van de Kaspische Gele Kwikstaart (M. f. lutea) te Antwerpen-Linkeroever. A field record of a Yellow Wagtal (Motacilla flava) with characteristics of the Caspian Yellow Wagtail (M. f. lutea) near Antwerp. Veldornitol. Tijdschr. 9(1) : 1-4.

1987. Van Impe J. : La migration d’automne, les quartiers d’hivernage et la reproduction de Anser fabalis fabalis et de A. f. rossicus en relation avec la loi de Bergmann. Autumn migration, winterquarters and reproduction of Anser fabalis fabalis and of A. f. rossicus in relation to the Bergmann’s rule. Le Gerfaut-De Giervalk 77(1) : 63-88. (Résumé).

1987. Van Impe J., M. Helderweirt : Een waarneming van de Amerikaanse Smient Anas americana Gmelin in België. First record of the American Wigeon Anas americana Gmelin in Belgium. Oriolus 53 (1): 43-45. (Résumé).

1987. Van Impe J. : De invloed van pollutie op de structuur van gemeenschappen, meer bepaald op deze van vogels. The effect of micropollutions on community structures, especially these in birds. Oriolus 53(2) : 64-74.(Résumé).

1988. Van Impe J. : Poor breeding success in northern Wild Geese in 1986 . Description and analysis of probable causes. Le Gerfaut-De Giervalk 78(1) : 43-68 ( Résumé).

1988. Van Impe J. : Een vergelijkend onderzoek naar de broedbiologie van de Kievit, Vanellus vanellus, op braak terrein en op landbouwterrein. A comparative study of the breeding biology in Vanellus vanellus on fallow land and on farmland. De Giervalk-Le Gerfaut 78(3) : 287-314 (Résumé).

1988. Van Impe J. : Tyzzeria-infection in Brent Geese Branta b. bernicla during a cold spell. Le Gerfaut-De Giervalk 78(4) : 409-414. (Résumé).

1988. Van Impe J. : Associatie van Tafeleenden Aythya ferina en Kuifeenden Aythya fuligula met voedselzoekende Kleine Zwanen Cygnus columbianus. Feeding association between Pochards Aythya ferina, Tufted Ducks A. fuligula and Bewick’s Swans Cygnus colombianus. Oriolus 54(3) : 70.

1988. Van Impe J., P. Boesman : Waarnemingen van de Kleine Flamingo Phoenicopterus minor in België. First records of the Lesser Flamingo in Belgium. Oriolus 54(4) : 180-181.

1988. Van Impe J. : Het voorkomen van Rietganzen met de kenmerken van Sushkins Rietgans Anser fabalis “neglectus” en de Buturlins Rietgans A. f. “carneirostris” in de “Groote Peel” (Nederland) The appearance of Anser fabalis “neglectus” and of A.f. “carneirostris” in the Groote Peel” (The Netherlands). Oriolus 54(1) : 40-41.

1989. Van Impe J., P. Maes : De evolutie (1954-1988) van het Verdronken Land van Saeftinghe als foerageerplaats en slaapplaats voor wilde ganzen. The drowned land of Saeftinghe as a foraging area and a roosting haunt for wild geese (1954-1988). Oriolus 55 : 93-106.

1990. Van Impe J. : Ongelijke verdeling van jonge Rotganzen Branta b. bernicla over groepen in het zuidelijke Deltagebied. Uneven distribution of age-classes in Brent Geese Branta b. bernicla in the southern Dutch Delta area. Limosa 63(2) : 41-46.

1990. Van Impe J. : The autumn migration of waders in the Puszta Hortobagyi (Hungary). Wader Study Group Bull. 58(1) : 36-39.

1991. Van Impe J. : Een overzicht van de broedende steltlopers op de opgespoten terreinen van Antwerpen-Linkeroever (1977-1990). A survey of breeding waders of man-made deposits on the left bank of the river Sheldt near Antwerp (1977-1990). Oriolus 57(1) : 9-17.

1991. Devos K., P. Meire, P. Maes, L. Benoy, J. Gabriëls, F. Descheemaeker, W. De Smet, J. Van Impe : Broedvogelpopulaties van steltlopers in België, 1989-1990. Breeding populations of waders in Belgium, 1989-1990. Oriolus 57(2) : 43-56.

1991. Van Impe J. : Overleving, sterfte en trek van in België geringde jonge Kluten (Recurvirostra avosetta). Survival rate, mortality and migration of young Avocets (Recurvirostra avosetta) ringed in Belgium. De Giervalk-Le Gerfaut 81 : 217-243 (Résumé).

1992. Van Impe J. : Waarnemingen bij een gemeenschappelijke slaapplaats van Regenwulpen Numenius phaeopus en Wulpen N. arquata. Observations at a collective roost of Wrimbel Numenius phaeopus and Curlew N. arquata. Oriolus 58(1) : 1-5.

1993. Van Impe J. : Aspecten van de broedbiologie van de Meerkoet (Fulica atra) in een ongewoon habitat. Aspects of the breeding biology of the Coot (Fulica atra) in an uncommon habitat. Oriolus 59(1) : 3-13.

1993. Van Impe J. : Over het vermoedelijk voorkomen van noordelijke Slechtvalken Falco peregrinus “scandinaviae” en/of F. peregrinus calidus in België. On the probable occurrence of northern Peregrine Falcons Falco peregrinus “scandinaviae” and/or F.p. calidus in Belgium. Oriolus 59(3) : 65-66.

1994. Van Impe J., S. Derasse : De recente toename van Bladkoninkje (Phylloscopus inornatus) en Pallas’ Boszanger (P. proregulus) in Europa: zijn dwaalgasten werkelijk dwalende vogels? The recent increase of Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) and of Pallas’s Warbler (P. proregulus) in Europe: are vagrants really wandering birds? Oriolus 60(1) : 3-17.

1994. Van Impe J. : Decline of northern Peregine Falcons Falco peregrinus “scandinaviae” and of F. p. calidus in Belgium. Raptor Link 2 : 1.

1995. Van Impe J. : Considérations sur les causes de la disparition du Courlis à bec grêle Numenius tenuirostris. On the causes of disappearance of the Slender-billed Curlew. Alauda 63(2):111-114. (Summary).

1996. Van Impe J. : Long-term reproductive performance in White-fronted Geese Anser a. albifrons and Tundra Bean Geese A. fabalis rossicus wintering in Zeeland (The Netherlands). Bird Study 43: 280-289.

1997. Van Impe J. : La Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus comme aide à la Mouette rieuse Larus ridibundus pendant sa reproduction. Mediterranean Gull Larus melanocephalus helping Black-headed Gulls Larus ridibundus during their reproduction. Alauda 65(1): 7-12. (Summary).

1997. Van Impe J. : Vroege eileg van de Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus in het Antwerpse. Early egg laying of Mediterranean Gulls in the Antwerp area. Oriolus 63(1): 3-4. (Abstract).

1997. Van Impe J. : Bijzonder foerageergedrag van in het wild levende Casarca’s Casarca ferruginea. "Scything" in Casarca ferruginea Oriolus 63(1): 5-6. (Abstract).

1997. Van Impe J. : Gegevens omtrent het “Wiegen” bij de Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus. New data on the “Rocking Long Call Sequence” of the Mediterranean Gull. Oriolus 63(2): 41-45. (Summary).

1997. Van Impe J., L. Nilsson, L. Saari & M. Parslow-Otsu: Bean Goose Anser fabalis. Pp. 68-69 in : Hagemeijer, W.J.M. & M.J. Blair. The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. Published for the European Bird Census Council. T & AD Poyser, London.

1997. Mineyev, Yu. N. & J. Van Impe : White-fronted Goose Anser albifrons. P.71 in: Hagemeijer, W.J.M. & M.J. Blair. The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. Published for the European Bird Census Council. T & AD Poyser, London.

1997. Mineyev, Yu. N. & J. Van Impe : Grey Plover Pluvialis squatarola. P. 268 in: Hagemeijer, W.J.M. & M.J. Blair. The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. Published for the European Bird Census Council. T & AD Poyser, London.

1998. Van Impe J. : Twintig jaar broedende watervogels te Antwerpen-Linkeroever, 1977-1997. Bescherming, evolutie en toekomst. Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever-Waasland. Groenlink 19. 30 blz.

1999. Van Impe J. : Grauwe Gans Anser anser en Kolgans Anser albifrons in de bedreigde Scheldepolders bij Doel: aantallen en interpecifieke relaties. Greylag Goose and White-fronted Goose in the claimed polders of the river Scheldt near Doel: numbers and interspecific relationships. Oriolus 65(3): 93-108. (Abstract).

2000. Bekaert L. & J. Van Impe : In memoriam: Nick Van de Put (1943-2000). Oriolus 66(1): 24-25.

2000. Van Impe J. : Een vergeten broedgeval van de Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus op het Europese Continent. A forgotten breeding record of the Pink-footed Goose on the European Continent. Oriolus 66(4): 129-131. (Abstract).

2001. Van Impe J. : Een broedgeval van een paar Zwartkopmeeuwen Larus melanocephalus in eerste zomerkleed. A breeding record of the Mediterranean Gull in first-summer plumage. Oriolus 67(1): 1-2. (Abstract).

2003. Van Impe J. : Voortplantingssucces van Kievit, Vanellus vanellus, Grutto Limosa limosa en Tureluur Tringa totanus te Antwerpen-Linkeroever. Reproduction success of Lapwing, Black-tailed Godwit and Redshank at the left bank of the river Scheldt near Antwerpen. Natuur.Oriolus 69(2): 45-59. (Abstract). (Résumé).

2004. Van Impe J. : Brütet die Steppenkragentrappe Chlamydotis macqueenii noch in Europa? Eine Literaturübersicht. Is Macqueen’s Bustard still breeding in Europe? A literature review. Ornithol. Mitt. 56(4): 134-138. (Summary).

2005. Van Impe J. : Über die Ursachen der Ausbreitung des Brutgebiets der Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus in Europa. On the causes of the breeding range expansion of the Mediterranean Gull in Europe. Ornithol. Mitt. 57(3): 83-92. (Summary).

2006. Voet H., P. Maes & J. Van Impe : Slagpenrui bij de Geoorde Fuut Podiceps nigricollis in het Antwerpse. Wing moult in the Black-necked Grebe in the Antwerpen area. Mue des rémiges chez le Grèbe à cou noir dans la région de Antwerpen. Natuur.Oriolus 72(3): 73-79. (Abstract) (Résumé).

2007. Van Impe J. : Pollution par un fioul léger dans le Bas-Escaut (Zélande, Pays-Bas): son effet sur les comportements et les activités d’une population d’Oies cendrées Anser anser. Light fuel oil spill on the Lower Scheldt (Zeeland, The Netherlands): its effect on the behaviour of a Greylag flock. Alauda 75(2): 119-128. (Summary).

2007. Van Impe J. Über das einstmals sehr zahlreiche Vorkommen der Elfenbeinmöwe Pagophila eburnea in der südlichen Barentssee. On the past numerous occurrence of the Ivory Gull in the southern parts of the Barents Sea. Ornithol. Mitt. 59(9): 288-294. (Summary).

2008. Van Impe J. Changements importants dans la distribution des Oies sauvages (Anser sp. et Branta sp.) dans le Nord de la Russie européenne. Important changes in the breeding range of wild geese (Anser sp. and Branta sp.) in the North of European Russia. Alauda 76(1): 11-22. (Summary).

2009. Van Impe J. & J. E. Shergalin : Alexander Romanovich Prigozhin (1913 - 1991) – Russian-Belgian ornithology from Zaïre. Russkij Ornithol. Zhurnal 28, Express-Issue 534 : 2223 - 2227. (Russ.).

2009. Van Impe J. & D. Scott : Grey Plover Pluvialis squatarola. Pp 190 – 195 in : Delany, S., D. Scott, T. Dodman & D. Stroud (eds.). An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia. Wetlands International, Wageningen, The Netherlands.

2009. Van Impe J. & W. Van Gasse : Reproduction de la Sterne pierregarin Sterna hirundo dans un milieu gravement perturbé par atterrissages d’hélicoptères et prédation : Anvers, rive gauche de l’Escaut, 1976 - 2007. Reproduction of the Common Tern Sterna hirundo in a habitat seriously disturbed by helicopter landings and predation. Antwerp, left bank of the river Scheldt, 1976-2007. Alauda 77(4): 269 - 280. (Summary).

2010. Van Impe J. : Ist es möglich die Productivität der Wiesenvögel “aus der Ferne” zu bestimmen? Bestimmung des Schlupf – und Bruterfolgs der Wiesenvögel in Antwerpen-Linkeroever. On the possibility of investigating the productivity of meadow birds from remote observation points. An investigation on their productivity in the North of Belgium. Ornithol. Mitt. 62(10): 332 - 348. (Summary).

2011. Van Impe J. : Weidevogels te Antwerpen-Linkeroever, 1977-2010. Trends van broedvogelaantallen en evaluatie van nestsucces en voortplantingssucces 'op afstand'. Rapport in eigen beheer, 36 blz., 14 tabellen, uitgebreide litteratuurlijst. Borgerhout, 2011.

2013. Van Impe J. : Esquisse de l’avifaune de la Sibérie occidentale: une revue bibliographique. A sketch of the West Siberian avifauna based on a bibliographical review. Alauda 81(4): 269-296. (Summary) (154 references, mostly Russian).

2014. Van Impe J. : First breeding of the Little Gull Hydrocoloeus minutus in Belgium and helping by birds in first summer plumage. Natuur.Oriolus 80(1): 10-14 (Summary) (37 references).

2016. Van Impe J. : Une colonie de Pélicans (Pelecanus sp.) nichant en Russie européenne au nord du cercle polaire au XVIIe siècle ? Historical breeding of Pelicans (Pelecanus sp.) in European Russia, north of the Polar Circle? Alauda 84 (1) : 33 - 39. (Summary) (48 references).

2017. Van Impe J. : A long-term study of recruitment in the Tundra Bean Goose Anser fabalis rossicus overwintering in Zeeland (The Netherlands). Not published report (94 references).

2017. Van Impe J. : On the possible former occurrence of the Great Auk (Pinguinus impennis) in Imperial Russia. Russkiy Ornitologicheskiy Zhurnal 26, Ekspress-Vypusk 1424 : 1278-1281. (Russ., 24 references).

2019. Van Impe J. : Zagadka: Anser neglectus Sushkin, 1897 ---shertva Tungusskoy katastrofy? Russkiy Ornitologicheskiy Zhurnal 28 Ekspress-Vypusk 1717: 81-125 (Russ., 269 references).

2019. Van Impe J. : The mystery of Anser neglectus Sushkin, 1897. Victim of the Tunguska disaster? A Hungarian story. Ornis Hungarica  27(2) : 20-58 ( 258 references).

2020. In memoriam Henri Wille (1926 - 2012)

2020. In memoriam Willy Suetens (1930 - 2005)

2020. In memoriam Johan van den Steen (1929 - 1996)

2022. Van Impe J.: Sushkin’s Bean Goose  Anser neglectus has not been a phenotype or a color variation of the Western Taiga Bean Goose Anser fabalis fabalis and probably obtains a full species status, following the ‘Tobias criteria’. Int J Zool Animal Biol 5(1): 1-11 (86 references).